Strefa klienta

Sprzedaj

Zgłoszenie pracy na sprzedaż należy dokonać najprościej za pomocą przycisku Zgłoś Dzieło lub drogą mailową na adres: hello@galeriasopra.com
W tytule maila prosimy podać imię i nazwisko autora oraz frazę „zgłoszenie na aukcję” lub  „zgłoszenie do galerii online”. Można zgłosić dowolną ilość prac. W treści maila należy podać tytuł, wymiary, rok powstania, technikę  oraz cenę autorską. Prosimy załączyć też zdjęcia prac w formacie jpg.

Kup

W sklepie internetowym Galerii Sopra dostępnym na niniejszej stronie lub biorąc udział w naszych aukcjach.

Licytuj

1. Osobiście: w przypadku chęci osobistego udziału w aukcji stacjonarnej należy zgłosić się najpóźniej 30 min przed rozpoczęciem aukcji w celu podpisania i wypełnienia stosownych dokumentów. Nadany zostanie wówczas numer aukcyjny. Miejsce aukcji ogłaszane jest na stronie internetowej Galerii Sopra. Zalecamy zgłoszenie chęci osobistego udziału w aukcji drogą mailową w celu przyspieszenia rejestracji.
2. Telefonicznie: należy zgłosić ten fakt wysyłając maila na adres: aukcje@galeriasopra.com lub telefonicznie. W trakcie licytacji wybrany pracownik Galerii Sopra zadzwoni pod wskazany numer i będzie na bieżąco informował o przebiegu aukcji oraz licytował w imieniu zlecającego.
3. Online: rejestrując się w serwisach: onebid.plartinfo.pl

Współpraca

Jesteś kolekcjonerem? Chciałbyś sprzedać część swojej kolekcji lub ją uzupełnić?
Zapraszamy do kontaktu: hello@galeriasopra.com

Sposoby płatności

Po udanym zakupie należy opłacić wylicytowane bądź zakupione w sprzedaży galeryjnej dzieło. Dostępne sposoby płatności: gotówka na miejscu lub przelew bankowy na konto: Fundacja Sopra Art: mBank: 82 1140 2004 0000 3802 8129 5585
Następnie można odebrać zakupione dzieło – osobiście lub wybrać opcję transportu kurierem.

Reklamacje i zwroty

 1. Sprzedający podkreśla, że przedmiotem jego oferty są obiekty indywidualne, często używane, zaś płótno należy do rzeczy miękkich, łatwo ulegających zarysowaniom i wgięciom. Pomimo, że Sprzedający dokłada wszelkich starań aby dokładnie opisać wszelkie usterki oferowanych przedmiotów, to niektóre z nich noszą ślady upływu czasu.
 2. Klient może składać Sprzedającemu reklamacje dotyczące zakupionego przedmiotu pod adresem hello@galeriasopra.com lub w formie pisemnej na adres Sprzedającego. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  – imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,
  – datę zakupu reklamowanego przedmiotu,
  – przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta.
  – wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Sprzedający rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Klienta adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Dostawa

 1. Zakupione przedmioty są wysyłane najpóźniej w ciągu 72 godzin od zaksięgowania wpłaty, z wyjątkiem sobót, niedziel oraz świąt, za pośrednictwem firmy kurierskiej..
 2. Koszt dostawy pokrywa Klient. Opłaty mogą się wahać w zależności od oferowanego przedmiotu i są podane w zamówieniu w sekcji: „Sposób dostawy”.
 3. W wyjątkowych przypadkach koszt przesyłki jest wyliczany indywidualnie, na życzenie Klienta.
 4. Czas dostawy zakupionego przedmiotu od momentu nadania wynosi średnio: w przypadku firmy kurierskiej krajowej – dwa, trzy dni robocze. W przypadku przesyłki zagranicznej w zależności od adresu dostawy
 5. Sprzedający nie odpowiada za utratę obiektów lub szkody wyrządzone przez firmy kurierskie.
 6. Kupujący może także odebrać zakupiony przedmiot osobiście, po uprzednim uzgodnieniu okoliczności odbioru ze Sprzedającym.
 7. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo zwrotu zakupionego w serwisie obiektu, bez podawania przyczyny, w przeciągu 14 dni od daty jego otrzymania. W takim przypadku, Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Klienta płatności.
 8. Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedającego zwróconego przedmiotu, pod warunkiem, że Klient zwróci przedmiot w stanie niezmienionym od tego, w jakim ów przedmiot zakupił. Klient zobowiązuje się do prawidłowego zabezpieczenia zwracanej przesyłki. Na prośbę Klienta, Sprzedający udzieli wszelkich wskazówek co do właściwej formy zapakowania zwracanego przedmiotu.
 9. Przy zwrotach krajowych w przypadku zwrotu zakupionego przedmiotu Sprzedający zwraca Klientowi koszt odesłania przedmiotu do wysokości kosztów przesyłki podanych w ofercie.
 10. Aby dokonać zwrotu, należy złożyć stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail:hello@galeriasopra.com
 
Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać. 
                                                          
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………….
 2. Ja/My(*) …………………………………………………………… niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
  następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  – Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) …………………………………………………………
  – Imię i nazwisko Konsumenta (-ów): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  – Adres Konsumenta (-ów): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 3. Podpis Konsumenta
  ………………………………………………………………………………………………………………………………
  (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  Data ……………………………………..
 4. (*) Niepotrzebne skreślić.