Piotr Michnikowski

Piotr Michnikowski
Artysta rzeźbiarz (dyplom ASP Warszawa 1985)
Zajmuje się głównie rzeźbą kameralną, najczęściej z brązu i ceramiki, łączy także różne inne materiały. Ulubionym i charakterystycznym rysem twórczości są wielobarwne ceramiczne reliefy realizowane na bazie własnych receptur szkliw i technik wypalania, a także interaktywne formy przestrzenne nawiązujące do muzyki, nazywane przez autora instrumentami. Złożoność i niejednokrotne wykorzystywanie w jednej pracy wielu technik i właściwości materiałów, takich jak np. dźwięk, ciężar lub kruchość, podnosi do rangi środka wyrazu. Wielowątkowość i wielowastwowość, zarówno w sferze znaczeniowej jak i wizualnej, jest z założenia, jak sam twierdzi, obrazem złożoności ludzkiego życia.
 
Ma na koncie wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych, a także realizacji rzeźb, medali i projektów, funkcjonujących w przestrzeni publicznej.
 
Piotr Michnikowski

Prace dostepne w galerii

Obecnie nie posidamy dzieł tego artysty w galerii